Мойка окон. Техника и работа на палке.Техника мойки окон от пояса вниз.

source